Ceny a ocenění

Lucká válka

Povídka obsadila v roce 1993 ve čtvrtém ročníku literární soutěže O cenu Jima Dollara pořádaného SF klubem Spectra pro autory do osmnácti let první místo. Obhájil jsem tak prvenství z předchozího roku (viz povídka Lucie) – účastnit se dalších ročníků mi již nedovolil věk. Pravdou je, že v daném roce se soutěže účastnil jen nízký počet soutěžících. Povídka vzešla z plánovaného projektu SF Gangu The Animal Farm Karlovy Vary na téma Kosmovy Lucké války. Projekt se nikdy neuskutečnil. Těžko rozhodnout, zda jde o historizující fantasy či o pseudohistorickou prózu s fantastickými prvky. Pravdou je, že mi dějová osnova daná Kosmou pomohla udržet příběh pevně v rukách, ač šlo o do té doby o mou nejrozsáhlejší práci. Namísto malé osady Žalanů jsem vytvořil větší Loučku, hrdina Chor není hospodářem Strbou, Mlada, jeho manželka, pak není původem zajatá Češka a macešino varování není opředeno kouzly „Mlha přede mnou a mlha za mnou.“ Snažil jsem se o „racionalizaci“ a „odkouzlení příběhu“. Povídka dosud nikde nevyšla. Text Lucké války od Kosmy na Wikimedii: http://cs.wikisource.org/wiki/Staré_pověsti_české/Lucká_válka


Příloha: 

Mika


Ikarie 01/2002Povídka z roku 2000 o komunikaci, odpovědnosti, vzpouře, (zbytečné) oběti a lži. Původně vznikala jako recesistický projekt na tradiční fantasy schéma putující družiny za dračím pokladem – jen v důsledném převrácení rolí. Velmi záhy však recesí být přestala. V roce 2001 jsem s ní zvítězil v LS Ikaros. Následné vydání v Ikarii č.1/2002 však znamenalo po Tichu (aka Pokřivení) druhou nejotřesnější zkušenost s aktivními korektory. Tentokrát sice zmizela „jen“ kurziva, jenže právě ona sehrávala důležitou funkci formálního odlišení lidského a dračího jazyka (Jediný, kdo ovládá oba, je drak Strášek, ostatní draci lidštině - kurzivě v uvozovkách - nerozumí, stejně jako Mika nerozumí drakům. Je-li kurziva v uvozovkách tučná, jde o lidštinu v retrospektivě. Kurzivou bez uvozovek jsem jsou navíc odlišeny telepatické projevy draka Slůvkaře (v kontextu dračí linie příběhu) či lidská linie povídky (v kontextu s lidštinou). Kapitálky pak zastávají funkci výstupu UI Mikovy Tvrze.) Odstraněním kurzivy se tak některé pasáže staly naprosto nesrozumitelnými a zmatenými. I když jsem se na stránkách Ikarie domohl omluvy, povídka se opraveného vydání již nedočkala a dodnes koluje po internetu v pokažené podobě (navíc o špatný OCR převod). Dnes bych povídku již samozřejmě pojal jinak.

 

Příloha: 
Subscribe to RSS - Ceny a ocenění