Poslední den v Mélu

Ta rána v Mélu
to ráno snad
z mramoru svou dceru
budu si brát
To ráno v Mélu
slunce a prach
křik lidí z ulice
z křiku mám strach
 
Na každý z kroků
odpovím šeptem
šouravé šlápoty
šelestí vztekem
Na každý z dotyků
odpovím křikem
svoboda, pár nohou
ruce jsou hříchem
 
Ta rána v Mélu
-nemůžu moc...
Mramor - v něm dceru pak
na další noc
To ráno v Mélu
jiné už není
poslední den v Mélu
člověka změní
 
 
 
 
 
 
Poznámka autora: 

 

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Stanislav Ertl, ml. Dílo podléhá licenci CC-BY-NC-ND 3.0 CZ
(Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko) dostupné na adrese
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

 

Roky:

Vydání::