Time Out

Hodiny vyzvání
drnčí a řvou
havrany za okny
k snídani zvou
Noc černě zmazala
perutě dětem
odletí do stínů
plíživým letem
Noc, která prolnula
do očí šálků
do novin na stole
na první stránku
 
Srdce se rozběhne, když vývar z doby
rozproudí vzpomínky na slova zloby
slova, jež vyřčená, sama se viní
soudím se, souzen buď, odsoudí jiní
 
Spánek už nechrání
do snů se plíží
čas dávno minulý
z knih mlčky shlíží
Na stránkách deníčků
bez cíle leží
slova a písmena
zmateně běží
Dnes jenom hodiny
na stráži bdí
za vlastním životem
za dlouhou zdí
        z lidí a z dní...
 
Nezralé ráno zraňuje rámy
obrazů s portréty utkaných z fámy
Šeptáme Moranám : „Patříme k sobě.
Ty patříš včerejšku, já navždy tobě!“
 
Havrani za okny
křičí a lžou
Pozdravit svítání
v zástupech jdou
Na chodbě za dveřmi
zaštěkal pes
Tak jako každý den
Tak jako dnes
 
 
 
 
 
Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Stanislav Ertl, ml. Dílo podléhá licenci CC-BY-NC-ND 3.0 CZ
(Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko) dostupné na adrese
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

 

Roky:

Vydání::