Do věků vtisklí, do vášní vrženi

Rád
Chodím nočním lesem sám
Rád
Bloumám městem nepoznán
Rád
cítím vůni zimních večerů
                          Padlých andělů
 
Rád
Rád se brodím závějemi
Rád
Pouštím větve peřejemi
Rád
cítím vůni ohňů zmizelých
                          Bohů znavených
 
Dýchá, dýchá
v horách bouře
pohan v plicích
vůni kouře
hledá cestu
                hledá pouze
 
Psát
nechci verše, nechci zpívat
Sám
hledat bohy, neusínat
Sát
z prsu Země, z čirých pramenů
                          menhirů, kamenů
 
Dýchat, dýchat
hlavně dýchat
Hledat, hledat
Neusínat
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka autora: 

 

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Stanislav Ertl, ml. Dílo podléhá licenci CC-BY-NC-ND 3.0 CZ
(Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko) dostupné na adrese
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

 

Roky:

Vydání::