- SER -

Buď si jak buď, budík budí zdání
bezmezné touhy použít dnes kvér
Hrana dní zvoní v doteku dlaní
napsal a podepsal se značkou -SER-
Buď si jak buď, slova dnes prší
Písmena smáčí panenský list
Vršení stránek, strany se vrší
S ránem se složí do temných míst
 
Se sluncem v patách
do skrytých hnízd
 
Hrdý je tvůrce na svoji práci
národy Bohem vyvolené
hrdý je úsvit, hrdí jsou ptáci
hrdý je pozdrav z dovolené
 
Nevinu ztrácí
nenavrací
 
Suď si jak suď, soudný den bude
soudné jsou hodiny před usnutím
Po stěnách stéká noc, ráno je všude
šedé a moudřejší, ze snů jen stín
Suď si jak suď, v trubkách čest hučí
vyžene ruce na parapet
ručení žádné, vlastní krk ručí
za tajnou víru v svobodný let
 
Po noci svítá
budí se svět
 
Hrdý je tvůrce na svoji práci
národy Bohem vyvolené
Hrdý je úsvit, hrdí jsou ptáci
hrdí jsou všichni, jenom JÁ NE!
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka autora: 

 

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Stanislav Ertl, ml. Dílo podléhá licenci CC-BY-NC-ND 3.0 CZ
(Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko) dostupné na adrese
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

 

Roky:

Vydání::