Půlnoční mys

Nad zemí se válí
chuchvalce mlhy
ukryté do tmy.
 
Na postelích leží
pletence lidí
ukryté do tmy
 
Na dně moří leží
staré vraky
ukryté do tmy.
 
S posádkou.
S kapitány.
A s nadějemi
taky...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka autora: 

 

Licence: 

Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Stanislav Ertl, ml. Dílo podléhá licenci CC-BY-NC-ND 3.0 CZ
(Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko) dostupné na adrese
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

Roky: