Bajka třetí: Co si myši vyprosily u Měsíce

 
●●●
 
Od chvíle, kdy se Sova naučila létat v noci, zavládlo v myší komunitě zděšení. Nemohly si být již nikdy jisty útokem ze vzduchu. Ve dne na ně čekal Sokol, Jestřáb a Orel, v noci zase Sova a její příbuzní.
        Nejstarší myš svolala shromáždění a řekla: „Je to nespravedlivé! Pojďme za Měsícem a hezky mu to vytmavíme!“ A tak se také stalo. Myši vylezly na nejvyšší větev na nejvyšším stromě na nejvyšším kopci na Zemi a čekaly, až se Měsíček líně překutálí okolo.
        Měsíc byl zrovna zamyšlený a vůbec si myších tělíček pod sebou nevšiml. Pak se to semlelo ráz na ráz. Myši na Měsíc přeskákaly a řekly mu:
        „Naučil jsi létat Sovu a my se bojíme vycházet i v noci. Jestli nás také nenaučíš létat, tak tě sníme!"
        Měsíc si z toho vůbec nic nedělal. Moc dobře věděl, že je nesmrtelný a navíc nevěřil, že by myši svou výhrůžku myslely vážně. Jenže chyba lávky! Sotva jejich přání odmítl, začaly jej ohlodávat – až jej snědly docela. Co teď? Kdo je naučí létat? Myším nezbylo, než znovu seskákat na zem a počkat, až Měsíc zase doroste.
        A protože jsou myši i Měsíc paličáci, chodí to tak dodnes. Hvězdy, to jsou jen drobky z Měsíce, které po myší hostině zůstávají na obloze. Přestože je Sluníčko pokaždé ráno hezky zamete, s večerem je nevychované myši opět rozštrachají. Měsíček to tak za svou dobrotu nemá vůbec lehké. Co by se asi stalo, kdyby myším vyhověl? Musel by naučit létat i obilí, aby před nimi uletělo z polí?!
        Proto si vždycky včas dobře promyslete, zda svou dobrou vůlí a šlechetným srdcem nenapácháte více škody, než užitku. Protože takových myší, se pak už do smrti nemusíte zbavit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka autora: 

Bajka, jíž jsem napsal pro svou neteř Danielu Bílkovou někdy ke konci devadesátých let.

Licence: 

Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Stanislav Ertl, ml. Dílo podléhá licenci CC-BY-NC-ND 3.0 CZ
(Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko) dostupné na adrese
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

 

Vydání::