Tiráž

ObálkaAnna Navarová
Poslední schod

V roce 2001 z rukopisných originálů vybral a redakčně zpracoval:
Stanislav Ertl, ml.
Na titulu použit obraz "Mořská vyhlídka" od Jarmily Lánské

Tuto elektronickou podobu knihy vydal PUNŤA books s.ž.r. v roce 2001
verze ke dni 11.6.2001

Na webových stránkách zveřejněno 16.12.2016
 

Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Navarová.Jakékoliv zasahování do díla
a další přetiskování či jiná podoba publikace díla celého či jeho části je bez autorova výslovného souhlasu zakázáno.Adresa vydavatele:
web: http://www.puntabooks.eu|
email: info@puntabooks.eu
 

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Navarová. Autorem obrázku na obálce je Jarmila Lánská.
Jakékoliv zasahování do díla a další přetiskování či jiná podoba publikace díla celého či jeho části je bez autorova výslovného souhlasu zakázáno.

 

 

štítky:

štítky-navarova: