S vlastníkem stínů

Zapletena pojednou
v husté stíny
zůstávám tu s nimi
až vedle mne ulehnou

do hamaku z pavučiny.

Tma umí dávat i z toho co není
pro mrtvá přání prsty knoflík chytí
na poslední niti
se chvěje mé chtění

vytí psů můj smutek na dálku cítí.

Majitel temnot hnědým pohledem láká
vypíná světlo pro mihotání plamene
z mé zdivočelé kůže sluncem znavené
stoupá teplý vánek křídel nočního ptáka

třpytivé bohatství světla je nyní bezcenné.

Pevnou rukou mě za dveře vrací
zhasnutá předsíň je prvotně podivná
cizí přízrak se mu v hlase zachvívá
jako syčení vody s ohněm jak prázdno s gravitací

šeptá mi hlubinná slova země... temná i ohnivá.

Budeš má jenom má
v zhasnuté síni
již nesmí být jiní
za to tvá bude všechna má tma
budeš mou otrokyní.

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Navarová.Jakékoliv zasahování do díla
a další přetiskování či jiná podoba publikace díla celého či jeho části je bez autorova výslovného souhlasu zakázáno.

 

 

štítky:

štítky-navarova: