Střepy a ptáci

Malá jsem ve hře ukládala barevné střepy
možná je upatlané prsty v něco zase slepí
pojednou ve vánku vlaštovčích akrobatů
se sůvičkou  na rameni krásná paní byla tu.

A jak střípky zrcadlily skrytou dálku hvězd
ptáci v letu spirály kreslili prostoru na počest
představy bez konce, tím těžce omamné
Ona vzala mou ruku a jak byla blízko mne

šeptala, podívej, děvenko, zelený háj, ty ozvěny z něho
za ním přece musí být něco úžasného
když ne, tak jistě dál, kde hvozdy se černají.

A ne-li, určitě nejdál až kde modrý je les.
Tam nikdy není včera, tam každý den je dnes.

 

 

 

 

 

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Navarová.Jakékoliv zasahování do díla
a další přetiskování či jiná podoba publikace díla celého či jeho části je bez autorova výslovného souhlasu zakázáno.

 

 

štítky:

štítky-navarova: