U kráteru

Nejdřív přiběhla dívka:
Vulkáne,
dej mému milenci žár lávy
a sílu výbuchu k přestavbě Země.

Potom přišla žena:
Sopko,
dej nám bohatství z popele
k dvojí úrodě roku.

Nakonec přistoupila matka:
Jícne,
nech mé děti alespoň jednou nadechnout
mezi dvěma výbuchy.

 

 

 

 

 

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Navarová.Jakékoliv zasahování do díla
a další přetiskování či jiná podoba publikace díla celého či jeho části je bez autorova výslovného souhlasu zakázáno.

 

 

štítky:

štítky-navarova: