Ve snu viděti

Plaváka hřebce ohnivého
jeho hřívu a mé vlasy na jedné pláni
kůň přibíhá na zavolání
vykasám sukni a vsednu na něho

kopyta rozezní propadlou dlažbu dávných měst
ven prolétáme úzkou branou
podivnou píseň budoucí i obehranou
pod hradbou hude pištců šest

první je vichr pro mou sukni povětrnou
druhý ječící strach když nohy strnou
třetí pištící tanec od náruče do objetí

čtvrtý v dojetí kosí K a jeho touha přesladká
pátý pastýř co své stádo vede rovnou na jatka
šestý krysař co jednou odláká mi děti.

 

 

 

 

 

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Navarová. Jakékoliv zasahování do díla
a další přetiskování či jiná podoba publikace díla celého či jeho části je bez autorova výslovného souhlasu zakázáno.

 

 

štítky:

štítky-navarova: