Zaříkávání šašků

Pro každou přítomnost bezcenní
u strupatých zdí na bludném dláždění
pod razítky očí podpisy lámaných křídel
vůně velikých snů a laciných jídel
konají... nebo hoří... jsme živí... nebo živel?

Zbabělé půlduše i smělé duše celé
trapiči i trpitelé
průvodci zkrocených i zoufalci zloby
plačící opilci zabloudilí do svobody
poptávají se dvojduší ve vodnatém těle.

Proč žíznivé duše naše tak rády pijí jedovaté splašky
proč mrtvé duše následují do bažin vábivé vážky
proč duše Jidáše si klidně dál zrazují Mistra i učedníky
proč tvůrčí duše z bláznů vysochají mučedníky
a hrdiny přemalují v šašky?

Na to se dvojjazyky po šílených bitvách ptají
jeden plamenů a druhý stromu v ráji
pak pokleslé dvojstíny vždy bez krve a bez kostí
napíší nám mlžným písmem vyšších bytostí:
"To proto, že vaše svaté války dobra se zlem
jsou jen věčné rvačky s vlastní blbostí."

Licence: 
Autorem díla a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Navarová.Jakékoliv zasahování do díla
a další přetiskování či jiná podoba publikace díla celého či jeho části je bez autorova výslovného souhlasu zakázáno.

 

 

štítky:

štítky-navarova: